Wypełnianie luki w bezpieczeństwie za pomocą tymczasowych systemów sygnalizacji pożaru

W przypadku awarii stałego systemu alarmu przeciwpożarowego należy szybko znaleźć rozwiązanie tymczasowe, aby zapobiec przerwom w ochronie na czas naprawy lub wymiany.

Trudne scenariusze stają się coraz częstsze dla właścicieli budynków. Niezależnie od tego, czy jest to uszkodzenie stałego systemu alarmu przeciwpożarowego, które pozostawia go w potrzebie naprawy, czy niespodziewane awarie, które oznaczają konieczność wymiany.

System tymczasowy jest szybkim rozwiązaniem, które zapewni właścicielom budynków cenny czas i spokój, podczas gdy wszelkie problemy są rozwiązywane z systemem stałym. Jest to ważne, ponieważ naprawy lub wymiany nie zawsze są natychmiastowe ze względu na ograniczenia czasowe, finansowe lub inne ograniczenia logistyczne.

Tutaj przyjrzymy się bliżej niektórym scenariuszom, w których bezprzewodowy alarm przeciwpożarowy może stanowić wartość dodaną jako rozwiązanie tymczasowe.

Kontrola uszkodzeń

Naprawa lub wymiana uszkodzonego stałego, przewodowego systemu sygnalizacji pożaru może być długotrwałym procesem. Dobra wiadomość jest taka, że system bezprzewodowy nie wymaga tego samego rodzaju instalacji. W rzeczywistości, rozwiązania bezprzewodowe można skonfigurować w ciągu kilku minut, a w niektórych przypadkach można je wynająć w krótkim czasie. Na przykład, firma Ramtech z powodzeniem zainstalowała bezprzewodowy system sygnalizacji pożaru WES, aby umożliwić szybkie ponowne otwarcie szkoły w Bonn w Niemczech po tym, jak powódź uszkodziła istniejący system sygnalizacji pożaru.


The show must go on

W przypadku wydarzeń, których termin realizacji jest bardzo ważny, tymczasowy system alarmu przeciwpożarowego może zrobić różnicę, jeśli stały system ulegnie awarii w krótkim czasie. W rzeczywistości, siatka bezpieczeństwa oferowana przez tymczasowe rozwiązanie pozwoliła Centrum Sztuk Performatywnych SAFE Credit Union uniknąć odwołania bardzo oczekiwanego wieczoru otwarcia, kiedy tydzień wcześniej awaria elektryczna uszkodziła stały system alarmu przeciwpożarowego. Zwlekanie z przeinstalowaniem stałego systemu spowodowałoby utratę synchronizacji całego harmonogramu przedstawień i doprowadziłoby do logistycznego koszmaru, ponieważ spektakle i bilety musiałyby zostać przebookowane lub zwrócone. Zdecydowanie się na tymczasowy system sygnalizacji pożaru WES oznaczało, że przedstawienia mogły odbywać się zgodnie z pierwotnym planem, podczas gdy stały system został naprawiony.

Możliwość ponownego otwarcia

Aby uniknąć zamknięcia budynku ze względów bezpieczeństwa, idealnym rozwiązaniem jest tymczasowy system bezprzewodowy. Na przykład, w audytorium w znanym parku rozrywki na Florydzie wystąpiły problemy z systemem przeciwpożarowym, co oznaczało, że atrakcja nie była chroniona, a zatem nie mogła zostać otwarta dla publiczności ze względów bezpieczeństwa. W ciągu zaledwie 72 godzin udało się zainstalować tymczasowy system WES, który chronił teren podczas naprawy stałego systemu. Alternatywą byłoby zamknięcie atrakcji na dłuższy okres czasu, czego należało uniknąć, aby zapewnić, że goście parku będą mogli nadal korzystać z atrakcji.


Planowanie z wyprzedzeniem

Nie wszystkie bezprzewodowe systemy sygnalizacji pożaru muszą być przeznaczone do stosowania w sytuacjach awaryjnych, w rzeczywistości tymczasowy bezprzewodowy system sygnalizacji pożaru może i powinien być uwzględniony w planowaniu wykorzystania w okresach prowadzenia prac budowlanych.

Upewnienie się, że tymczasowy system alarmu przeciwpożarowego jest używany na miejscu, podczas gdy trwa faza budowy projektu, a stałe rozwiązanie czeka na instalację, ma zasadnicze znaczenie. Pożary podczas budowy, czy to przypadkowe, czy spowodowane celowym podpaleniem, muszą być monitorowane przez cały czas, aby chronić życie pracowników i zabezpieczyć inwestycję budowlaną. Podczas budowy systemy bezprzewodowe można umieścić w dowolnym miejscu na placu budowy i w razie potrzeby przenosić. Na przykład system WES3 można zamontować na tymczasowych powierzchniach lub na wózkach, które mogą zostać dostarczone.

Wszystkie obecne systemy WES to w pełni zgodne z normą EN54-25 bezprzewodowe systemy sygnalizacji pożaru, ewakuacji i alarmu awaryjnego, zaprojektowane z myślą o unikalnych wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym na placach budowy i w innych sektorach przemysłu.

Właściwe wsparcie

Bezprzewodowe systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych zapewniają, że możesz kontynuować działalność i zapobiegać stratom w biznesie, inwestycjom i opóźnieniom w obliczu nieprzewidywalnych okoliczności. Nie wspominając już o tym, jak pomagają właścicielom budynków, ich wykonawcom, mieszkańcom i ogółowi społeczeństwa zachować bezpieczeństwo - w oczekiwaniu na stałe rozwiązanie. Z pomocą doświadczonych specjalistów w dziedzinie technologii bezprzewodowej, takich jak Ramtech, można szybko wdrożyć odpowiednie tymczasowe rozwiązanie bezprzewodowego alarmu przeciwpożarowego, aby zapewnić, że nigdy nie będzie luki w bezpieczeństwie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Ramtech i gamy produktów WES, kliknij tutaj.