WES+-gränssnitt

Länka ditt WES+-system till annan teknik på plats

Wes+ brandlarmgränssnitt låter dig ansluta ditt WES+ tillfälliga brandlarm till andra system, till exempel vändkors, så att du kan se till att dina nödsystem arbetar tillsammans så effektivt som möjligt för att skydda din webbplats.

Indata: Anslut så att det trådlösa larmsystemet WES+ kan utlösas för att ljuda larmet av ett externt system – till exempel om någon har fått åtkomst genom en låst grind

Utdata: Anslut så att WES-systemet som går in i larm utlöser en åtgärd från ett externt system – till exempel en automatisk uppringare eller åtkomstkontroll

Observera: Gränssnittet kan inte anslutas direkt till nätströmmen och du behöver en lämpligt kvalificerad person för att koppla ihop enheterna med något tredjepartssystem.

WES+-gränssnitt

Andra enheter i WES+-sortimentet

Basstation
Samtalspunkter
brandvarnare
Värmedetektor
länk

Vårt team är redo att ta ditt samtal

STORBRITANNIEN: +44 (0)115 957 8282 | NA: +1 (646) 933-1307